صفحه ۵۶۳

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 35)

منها فی ذکر الحج:

"و فرض علیکم حج بیته الحرام، الذی جعله قبلة للا نام، یردونه ورود الانعام، و یألهون الیه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لعزته، و اختار من خلقه سماعا أجابوا الیه دعوته، و صدقوا کلمته، و وقفوا مواقف انبیائه، و تشبهوا بملائکته المطیفین بعرشه، یحرزون الارباح فی متجر عبادته، و یتبادرون عند موعد مغفرته، جعله سبحانه و تعالی للا سلام علما، و للعائذین حرما، فرض حجه، و اوجب حقه، و کتب علیکم وفادته، فقال سبحانه: (و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و من کفر فان الله غنی عن العالمین )"

موضوع بحث ما خطبه اول نهج البلاغه بود، تا اینجا رسیدیم که سید رضی می‎نویسد:

"منها فی ذکر الحج"

(قسمتی از خطبه راجع به حج است.) از اینجا معلوم می‎شود سید رضی خطبه را تقطیع کرده است، و قسمت هایی را رها کرده، و قسمتی را که مربوط به حج است ذکر کرده است.

ناوبری کتاب