صفحه ۵۵۸

اسلام همه جا محل نماز و عبادت است؛ پیامبراکرم (ص) فرمودند: "جعلت لی الارض مسجدا و طهورا"وسائل الشیعة، ج 2، باب 7، ص 970 همه جای زمین برای من مسجد و پاک کننده قرار داده شده است. "فان البیت اذا کثر فیه تلاوة القرآن کثر خیره، و اتسع اهله، و اضاء لاهل السماء کما تضئ نجوم السماء لاهل الدنیا"اصول کافی، ج 2، ص 610 همانا در خانه ای که قرآن در آن زیاد تلاوت شود، خیر و برکت در آن خانه زیاد می‎شود و اهل آن گشایش می‎بینند و برای اهل آسمان این خانه روشن و نورانی است، چنانچه ستارگان آسمان برای شما روشن است. مراد از "اهل آسمان" یا ملائکة الله است و یا موجوداتی احتمالی که در سایر کرات وجود دارند.

2 - باز حدیث دیگری از حضرت امیرالمؤمنین (ع) است که می‎فرماید: "البیت الذی یقراء فیه القرآن و یذکر الله فیه تکثر برکته و تحضره الملائکة و تهجره الشیاطین" خانه ای که در آن قرآن خوانده می‎شود و ذکر خدا در آن گفته می‎شود برکت آن زیاد است و در آنجا ملائکه حاضر و شیاطین دور می‎شوند. پیداست وقتی شما با قرآن سر و کار داشته باشید، دلتان نورانی می‎شود و القائات رحمانی بر دل وارد و القائات شیطانی از آن دور می‎شود. "و یضئ لاهل السماء کما تضئ الکواکب لاهل الارض" چنین خانه ای برای اهل آسمان نورانی است همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نورانی هستند. "و ان البیت الذی لایقراء فیه القرآن و لایذکر الله عزوجل فیه تقل برکته و تهجره الملائکة و تحضره الشیاطین"اصول کافی، ج 2، ص 610، کتاب فضل القرآن و همانا خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و ذکر خدای عزوجل در آن متروک است، برکتش کم می‎شود و ملائکه از آن خانه دور و شیاطین حاضر خواهند شد.

3 - در حدیث دیگری از امام صادق (ع) در باب اهمیت قرآن آمده است: "قال:

ناوبری کتاب