صفحه ۵۵۲

بعضی از کتب اهل سنت نسبت داده می‎شود که شیعه قائل به تحریف قرآن است و روایاتی را دستاویز نموده اند، درست نیست؛ این جور روایات در کتب اهل سنت هم هست؛بخاری، ج 4، ص 179 و بزرگان علمای شیعه در جمیع اعصار حتی ادعای اجماع و ضرورت کرده اند که قرآن تحریف نشده است، و بهترین دلیلش یکی آیه شریفه قرآن است: (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون)سوره حجر، آیه 9 ما قرآن را نازل کردیم و ما هم حافظ قرآن هستیم که مبادا دستبردی به آن زده شود. و نیز فرموده است: (لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید)سوره فصلت، آیه 42 و هیچ گاه باطل بر قرآن مستولی نخواهد شد نه الان و نه بعد از این."تحریف قرآن" یعنی کم شدن یا زیاد شدن آن، و هر دو مصداق باطل می‎باشد و آیه (لایأتیه الباطل...) که با فعل مستقبل شروع می‎شود، به خوبی دلالت می‎کند بر این که در آینده نسبت به زمان نزول آیه هیچ باطلی بر قرآن وارد نخواهد شد.

دومین دلیل برای عدم تحریف قرآن این است که طبق روایات زیادی که داریم ائمه (ع) فرموده اند هنگام برخورد با اخبار متعارض آن را به قرآن عرضه کنید، خبری که مطابق قرآن است بپذیرید و اگر مخالف قرآن است رد کنید؛ یعنی قرآن ملاک عمل است که ائمه (ع) همچون امام باقر و امام صادق (ع) فرموده اند که اخبار متعارض را به قرآن عرضه بدارید،اصول کافی، ج 1، ص 69، حدیث 1 تا 6؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 75 تا 89، باب 9 از صفات قاضی پس معلوم می‎شود که قرآن حجت است، و اگر تحریف شده بود حجت و قابل عرضه نبود.

به هرحال بعضی روایات که در کتب شیعه هست و دلالت بر تحریف قرآن می‎کند، اولا: امثال این روایات یا بیشتر در کتب اهل سنت نیز موجود است، و ثانیا:

ناوبری کتاب