صفحه ۵۵۱

مثل حروف مقطعه قرآن از قبیل (الم)، (کهیعص)، (حم) البته دانستن اینها زیاد لازم نیست، برخی امور را لازم است بدانند؛ مثلا لازم است که انسان به معاد معتقد باشد و از وجود بهشت و دوزخ مطلع باشد، اما این که مثلا حورالعین بهشت به چه شکل هستند و درختان بهشت چگونه می‎باشند دانستن اینها لازم نیست.

نسخ قرآن با سنت

10 - "و بین مثبت فی الکتاب فرضه، و معلوم فی السنة نسخه"

(بعضی مطالب از آیات قرآن وجوبش استفاده می‎شود، ولی از سنت پیامبراکرم (ص) معلوم می‎شود که این آیه نسخ شده است.)

این عبارت نهج البلاغه دلیل بر این است که به واسطه سنت پیامبراکرم (ص) می‎شود آیه قرآن نسخ شود، نمونه آن هم آیه ای است که در درس گذشته در مورد زنی که مرتکب زنا می‎شود خواندیم، که حکم نگاه داشتن زن زناکار تا آخر عمر در خانه، قسمتی از آن به وسیله آیه 2 از سوره نور که زدن صد تازیانه بر مرد و زن زناکار را واجب نموده نسخ شده، و آن زنای زن بدون شوهر است، ولی زن شوهردار که شوهر در اختیارش هست (محصنه) اگر زنا کرد حکمش سنگسار است، رجم کردن در قرآن ذکر نشده است بلکه از سنت پیامبراکرم (ص) یعنی از دستورهای اوست و اکثر علما از شیعه و سنی این حکم را نقل می‎کنند، البته عبارتی را به صورت آیه هم نقل کرده اند که دلیل بر رجم باشد: "اذا زنی الشیخ و الشیخة فارجموهما"کافی، ج 7، ص 177؛ و بخاری، ج 4، ص 179، باب رجم الحبلی پیرمرد و پیرزنی اگر زنا کردند سنگسارشان کنید، اما این کلام آیه قرآن نیست.

دو دلیل محکم بر عدم تحریف قرآن

عقیده ما این است که قرآن تحریف نشده است. و من صریحا می‎گویم این که در

ناوبری کتاب