صفحه ۵۴۱

برای غیر خدا هم مستقلا نقشی قائل بودند؛ مثل پارتی و شفیع قرار دادن بتها پیش خدا.

برکات پیامبر

"فهداهم به من الضلالة"

(پس خدا به وسیله این پیامبر مردم را از گمراهی به هدایت رساند.)

هدایت دو معنا دارد: یک معنایش "ارائة الطریق" است، یعنی نشان دادن راه، مثل این که شما راهی را ندانید و از کسی بپرسید او فقط به شما بگوید از کدام طرف بروید تا به مقصد برسید، و معنای دیگر هدایت "ایصال الی المطلوب" است، یعنی رساندن به مقصد؛ به این معنا که اگر از فردی سراغ راهی را گرفتید او خود همراه شما تا مقصد بیاید و شما را به آنجا برساند.

هدایت خدا توسط پیامبران از نوع اول است؛ یعنی خدا ارائة الطریق فرموده، به این معنا که پیامبران راه حق را به بشر ارائه نموده و چون بشر در کارهای خود فاعل مختار خلق شده است باید به اختیار خودش باشد و خود به دنبال راه حق برود و آن را پیدا کند.

"و أنقذهم بمکانه من الجهالة"

(و مردم را به واسطه وجود این پیامبر از جهالت نجات داد.)

به برکت پیامبراکرم (ص) و اسلام علم در جهان پیشرفت کرد، و حتی اروپا و آمریکا ریشه معلومات خود را از جهان اسلام گرفتند؛ شما سراغ ندارید دینی و مکتبی را که نسبت به فراگیری علم و دانش این همه سفارش نموده باشد.

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد به اتفاق مفسرین قرآن سوره علق بود، با این که در محیط آن روز جهل و بی سوادی و توحش حاکم بود در اولین سوره از خواندن و تعلیم انسان یاد نموده است: (علم الانسان ما لم یعلم)سوره علق، آیه 5 ؛ و از پیامبر

ناوبری کتاب