صفحه ۵۳۹

صحنه گیتی آثار و علائمی نمایان شد؛بحارالانوار، ج 15، ص 248 تا 331، باب 3. مرحوم مجلسی در این باب اخبار مربوط به ولادت حضرت و معجزاتی که اتفاق افتاده را جمع آوری کرده است. و در صفحه 257 روایتی را از امالی صدوق نقل می‎کند که علائمی را که در متن بیان شده آورده است. مثلا بتها در همه جا به زمین افتادند، در ایران چهارده کنگره از ایوان کسری در مدائن خراب شد، و دریاچه ساوه که مورد احترام عده ای از مردم بود و حتی آن را می‎پرستیدند خشک شد - و در روایات رسیده است که یکی از علائم نزدیک شدن ظهور حضرت مهدی "عج" این است که این دریاچه دوباره آب پیدا می‎کند و می‎دانید که اکنون آب پیدا کرده - و در وادی سماوه آب جاری شد"سماوه" از شهرهای جنوبی عراق است و در آن باتلاقی است که همزمان با بعثت پیامبراکرم (ص) در آن آب پیدا شد. و آتشکده فارس که هزار سال خاموش نشده بود خاموش شد.

اوضاع اعتقادی و اجتماعی زمان بعثت

"و اهل الارض یومئذ ملل متفرقة"

(و در آن روزگار مردم زمین ملتهای متفرقی بودند.)

عده ای یهودی، مسیحی و گروهی بت پرست و... بودند.

"و اهواء منتشرة"

(و دارای هواهای متفرق بودند.)

مقصود حضرت این است که ریشه بسیاری از مذاهب و ادیان همان خواستها و هواهای نفسانی اشخاص است ولو پیروان آن دینها قاصر باشند و درک نکنند.

"و طوائف متشتتة"در نسخه "صبحی صالح" به جای "طوائف" "طرائق" ضبط شده و شاید بهتر باشد؛ زیرا شامل تمام مسلک های موجود در زمان بعثت خواهد شد.

(و طایفه های متفرقی در روی زمین بود.)

ناوبری کتاب