صفحه ۵۳۲

بسیاری از مردم هستند که برای گفتن حقی یا عمل کردن به حقی تحت تأثیر عواملی نظیر جو و تبلیغات و حفظ مقام و موقعیت قرار می‎گیرند، جرأت نمی کنند به تنهایی در راه حق بروند. در صورتی که اگر راهی را انسان تشخیص داد که حق است هرچند تمام کائنات با او مخالف باشند باید نترسد و راه حق را برود.

حضرت علی (ع) در جای دیگر نهج البلاغه می‎فرماید: "لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله"نهج البلاغه عبده، خطبه 201 در راه حق و هدایت برای این که اهلش کم است وحشت نکنید. لذا تنها حضرت علی (ع) در آنجا ایمان آورد با این که همه مشرکین مخالفت کردند.

2 - "سیماهم سیما الصدیقین، و کلامهم کلام الابرار" من از کسانی هستم که روی و ظاهرشان ظاهر مردمان راستین است، و سخنشان سخن مردان نیک است.

3 - "عمار اللیل و منار النهار" مردانی که شبها را آباد می‎کنند با نماز شب و وسیله نور در روزند. در روز راهنمای مردم هستند و در شب با خدا راز و نیاز دارند.

4 - "متمسکون بحبل القرآن" چنگ می‎زنند به ریسمان قرآن.

5 - "یحیون سنن الله و سنن رسوله" سنتهای خدا و سنتهای رسول خدا(ص) را احیا می‎کنند.

6 - "لایستکبرون و لا یعلون" اهل تکبر و علو و برتری نیستند.

7 - "و لایغلون و لایفسدون" در حق و یا در بیت المال خیانت نمی کنند و اهل فساد نیستند.

8 - "قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل" دلشان در بهشت است و جسم آنها در کار و مشقت و رنج - دنیا - است.

این نمونه ای بود از سنخ معجزاتی که پیامبراکرم (ص) داشت.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب