صفحه ۵۲۶

نمی توانند، گرچه بعضی از آنها پشتیبان بعضی دیگر باشند. البته در زمان خود پیامبر کسانی بودند که می‎خواستند چنین کاری بکنند، از جمله "مسیلمه کذاب" که در مقابل قرآن چیزهایی به هم بافت که ملت آن روز از او نپذیرفتند و رسوا شد. مثلا او در برابر قرآن که فرموده: (الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل)سوره فیل، آیه 2 گفت: الفیل ما الفیل له ذنب وثیل و خرطوم طویل...

2- جامعیت قرآن نسبت به معارف و احکام

قرآن از ابعاد گوناگون دیگر نیز معجزه است، قرآن مشتمل بر اصول و معارف دینی و احکام و قوانین محکم اعم از عبادات، اقتصادیات، جزائیات و امور قضائی و اخلاقیات بسیار عالی است که بشر آن روز از آوردن مثل هر کدام با آن استحکام عاجز بود. فلسفه های غرب و شرق امروز با آن همه پیشرفتی که داشته اند هنوز به برخی از نکات و دقایقی که در قرآن و اسلام مورد توجه قرار گرفته توجه نکرده اند.

3- غیب گویی های قرآن

قرآن غیب گویی هایی دارد، یا در مورد پیامبران گذشته حوادثی را نقل می‎کند که بین یهود و اسرائیل اتفاق افتاده و یا داستانهایی از آنها شایع بوده و قرآن آنها را با اصلاح نقل کرده است؛ مثل نسبت زنا به لوط، و نسبت کفر و زندقه به سلیمان چنانکه در ملحقات تورات آمده است که حضرت سلیمان به خاطر یکی از زنانش که بت پرست بود او هم بت پرست شد! ولی قرآن می‎فرماید: (و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا)سوره بقره، آیه 102 سلیمان هرگز کافر نشد ولکن شیاطین کافر شدند.

در مورد تاریخ پیامبران و آنچه را تورات و عهد عتیق به آنان نسبت داده اند

ناوبری کتاب