صفحه ۵۲۳

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 32)

گفتیم که شناخت پیامبر با یکی از سه راه میسر است: یا پیامبران شناخته شده سابق او را معرفی کرده باشند، یا انسان در اثر مطالعه در سابقه آن پیامبر و آیین و محیط و زمان دعوت و خصوصیات آیین او یقین کند که او از طرف خداست، و راه سوم ارائه معجزه بود؛ و ارتباط معجزه را با صدق گفتار نبی هم اجمالا بیان کردیم و روی این اصل گفتیم که هرگاه پیامبری ادعای نبوت می‎کرد، فطری بشر معاصرش چنین بوده که می‎گفتند: (فاءت بآیة ان کنت من الصادقین)سوره شعراء، آیه 154 اگر راست می‎گویی نشانه ای از طرف خدا بیاور؛ قرآن مملو است از بیان معجزات پیامبران سابق که هیچ قابل تأویل و انکار نیست.

پیامبر اسلام و معجزه

قرآن راجع به حضرت خاتم الانبیاء(ص) این اندازه دارد که از آن حضرت مطالبه معجزه می‎کردند، حضرت به نقل از خداوند می‎فرمود: (او لم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم)سوره عنکبوت، آیه 51 آیا برای اینها کافی نیست این که ما برایشان این کتاب را نازل کردیم که بر آنان خوانده می‎شود. بعضی تصور کرده اند که خدا خواسته

ناوبری کتاب