صفحه ۵۲۰

مردم بوده است. قرآن از مردم زمان پیامبران سابق نقل می‎کند که به پیامبری که ادعای پیامبری می‎کرد می‎گفتند: (فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین)سوره دخان، آیه 36 اگر شما راست می‎گویید پدران ما را بیاورید، یا (فاءت بآیة ان کنت من الصادقین)سوره شعراء، آیه 154 پس نشانه ای بیاور اگر راست می‎گویی.

طلب معجزه از پیامبران ارتکازی بشر بوده است، و این با مثالی که گفتند ادعای پزشک بودن با پریدن به هوا چه ربطی دارد متفاوت است، تا به حال دیده نشده که چنین سؤال و مسأله ای را کسی مطرح کند، بلکه اگر کسی ادعای پزشک بودن کرد به او می‎گویند اگر راست می‎گویی من را معالجه کن. پس کاملا معجزه و ادعای پیامبری با هم ارتباط دارند.

بنابراین سومین راه اثبات نبوت آوردن معجزه مدعی نبوت است. به هرحال در قرآن بیان معجزات از پیامبران بسیار آمده است که به هیچ وجه قابل انکار و تأویل های نامربوط نیست.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب