صفحه ۵۰۸

هویت ایمان آورندگان به پیامبر

علاوه بر این کسانی که به پیامبر ایمان آورده اند و تربیت یافتگان حضرت دلیل و گواه بر صدق نبوت اوست. اگر برای پیغمبر اسلام (ص) مؤمنی نباشد جز امیرالمؤمنین علی (ع)، همین برای عظمت و بلندی مقام ایشان کافی است. حضرت علی (ع) که کتاب نهج البلاغه برخی از تراوشات علمی آن حضرت می‎باشد، خود یکی از تربیت شدگان پیغمبر اسلام (ص) است؛ و افرادی که به پیامبر ایمان می‎آوردند و آن همه شکنجه ها را تحمل می‎کردند، از او چه دیده بودند که دست از حمایت او برنمی داشتند؟

یکنواختی سخنان پیامبر(ص) در شرایط مختلف

نکته دیگر این که خود پیامبراکرم (ص) در مدت 23 سال پیامبری هیچ گاه دو گونه حرف نزد؛ در آغاز دعوت، مشرکین خدمت او آمدند و خواستند که با آنها سازش کند و در عوض هرچه از ریاست و زن و مال می‎خواهد به او بدهند، ولی پیامبر در جواب فرمود که اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهید دست از دعوت خود برنخواهم داشت.سیره ابن هشام، ج 1، ص 285 و متن روایت چنین است: فقال رسول الله (ص): "یا عم، والله لو وضعوا الشمس فی یمینی و القمر فی یساری علی أن أترک هذا الامر حتی یظهره الله او أهلک فیه، ما ترکته".

نتیجه گیری از راه دوم اثبات نبوت خاصه

در مجموع وقتی انسان اهل مطالعه و تحقیق باشد و محیط عربستان و نیز جهان آن زمان را در 1400 سال پیش با محتوای اسلام از همه جهت، که یک نمونه آن قرآن است مقایسه کند، یقین می‎کند که این شخص فردی عادی نیست، و در

ناوبری کتاب