صفحه ۵۰۷

تکذیب و واقع آنها را بیان می‎کند. یا داستان کشتی گرفتن یعقوب با خدا و زمین خوردن خدا به دست یعقوب و امثال این خرافات که با عقل و منطق مخالف است و به پیامبران الهی به دروغ نسبت داده شده است.

شیوه های تبلیغی پیامبراکرم (ص)

پیامبر هیچ گاه برای پیشبرد اهدافش به ابزار و وسایل غیراخلاقی و نامشروع متوسل نشده است. تاریخ نقل می‎کند هنگامی که فرزند پیامبراکرم (ص) (ابراهیم) از دنیا رفت خورشید گرفت و در میان مردم شایع شد که گرفتگی خورشید به واسطه فوت فرزند پیامبر است، اگر پیامبر انسانی ریاست طلب بود می‎توانست از این مسأله حداکثر بهره برداری را بنماید، اما پیامبراکرم (ص) به منبر رفتند و به مردم فرمودند که گرفتگی ماه و خورشید دو آیت از آیتهای خداست و در شرایطی هر یک به عللی می‎گیرد، و هیچ ربطی به مرگ فرزند من ندارد.محاسن برقی، ص 313؛ سیره حلبی، ج 3، ص 310، باب ذکر أولاده

بنابراین پیامبراکرم (ص) برای اثبات سخنانش هرگز از طریق نامشروع و دروغ و تزویر وارد نمی شود.

تطابق قول و عمل پیامبر اسلام (ص)

علاوه بر این می‎بینیم پیامبراکرم (ص) بیش از همه به حرف خودش ایمان دارد؛ اگر کسی اهل دروغ باشد و به دروغ ادعایی بکند، خودش به گفته های خودش ایمان ندارد؛ اما پیامبراکرم (ص) هنگامی که می‎گوید انسان باید نماز بخواند، به عنوان وظیفه خود پیش از همه نماز می‎خواند و حتی شبها بسا خواب را بر خود حرام می‎کند، هر دستور و هر حکمی را می‎آورد اول عمل کننده به آن خودش می‎باشد.

ناوبری کتاب