صفحه ۴۹۹

اسماعیل (ع) است، که پیامبر اسلام (ص) از نسل او می‎باشد، پس برادران بنی اسرائیل عربها می‎باشند که اولاد اسماعیل هستند.

حضرت موسی می‎گوید: "یهوه خدایت نبیی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، سخن او را بشنوید، موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهوه خدای خود مسألت نموده گفتی آواز یهوه خدای خود را دیگر نشنوم، و این آتش عظیم را دیگر نبینم مبادا بمیرم، و خدا به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند نبیی را برای ایشان (بنی اسرائیل) از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد، و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود من از او مطالبه خواهم کرد". منظور از این که می‎گوید "از میان برادرانشان مثل تو پیغمبری مبعوث خواهم کرد" این است که همان طور که حضرت موسی شریعت تازه ای آورد او هم شریعت تازه دارد.

به طور کلی عرض کردم که در تورات و انجیل در اثر مرور زمان تطورات زیادی واقع شده است، و آنچه از اخبار و روایات ما و نیز محاجه هایی که پیغمبر(ص) و ائمه (ع) با یهود و نصارای زمان خودشان کرده اند استفاده می‎شود این است که پیامبر(ص) و ائمه (ع) می‎گفته اند: نام پیامبر در تورات و انجیل بوده است، و قرآن نیز می‎گوید: (الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوریة و الانجیل)سوره اعراف، آیه 157 با این حال آنها به پیامبر(ص) و یا به یکی از ائمه (ع) نگفتند که نام پیامبر در تورات و انجیل وجود ندارد، معلوم می‎شود این موضوع نزد آنان مسلم بوده است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب