صفحه ۴۹۷

داده شده است، تکه هایی وجود دارد که قابل انطباق با پیغمبر اسلام می‎باشد.

از جمله در کتاب "اشعیاء پیغمبر" که یکی از کتب عهد عتیق است مطلبی در باب چهل و دوم آن به چشم می‎خورد که کاملا قابل انطباق بر پیغمبر است (به ضمیمه آنچه که در اخبار و روایات از روش پیغمبر(ص) به چشم می‎خورد):

"اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است". "برگزیده" ترجمه کلمه "مصطفی" است. یکی از اشتباهاتی که سابقا واقع می‎شده است این بوده که وقتی کتابها را ترجمه می‎کردند بسا اسامی را نیز ترجمه می‎کردند، در صورتی که اسمها نباید ترجمه شود، مثلا "احمد" به لغت فارسی به معنی "بسیار ستوده" است، اگر چنانچه نام پیغمبری "احمد" باشد و بخواهیم آن را نقل کنیم، نباید بگوییم آقای "بسیار ستوده"، این اشتباه است، "مصطفی" هم یکی از القاب پیامبراکرم (ص) می‎باشد و احتمال می‎دهیم که کلمه "برگزیده" در این عبارت ترجمه "مصطفی" باشد. بعد می‎گوید: "من روح خود را بر او می‎نهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد". در قرآن از جبرئیل و قرآن به روح تعبیر شده است که بر پیامبر اسلام نازل می‎شد.

"او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید...". در درس گذشته حدیثی خواندیم که در آن شخص یهودی به پیغمبراکرم (ص) گفت که من در تورات خوانده ام که پیغمبر آخرالزمان صدایش را بلند نمی کند، زبانش به حرف بد باز نمی شود و... "نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند، او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد، و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. خدا یهوه که آسمانها را آفرید و آنها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و روح را بر آنانی که در آن سالک اند می‎دهد، چنین می‎گوید: من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام

ناوبری کتاب