صفحه ۴۸۹

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 29)

در درس گذشته به این جمله رسیدیم:

"من سابق سمی له من بعده، او غابر عرفه من قبله"

(از پیامبر گذشته ای که نام پیغمبر آینده به او گفته شده، و یا پیغمبر آینده ای که پیغمبر قبلی او را معرفی کرده است.)

راجع به این عبارت در درس گذشته دو آیه از قرآن را یکی در سوره صف و دیگری در سوره اعراف خواندیم که مربوط به بشارت بعثت پیامبر اسلام (ص) در تورات و انجیل است، و نیز گفتیم که بر اساس روایات وارد شده هم پیامبراکرم (ص) و هم ائمه اطهار(ع) با یهود و نصاری در مورد مکتوب بودن نام پیامبر اسلام (ص) در تورات و انجیل محاجه می‎کرده اند و از طرفی چنانچه در تاریخ ثبت شده در مقابل این ادعای پیامبر که نام او در کتابهای تورات و انجیل ثبت است، هیچ یک از یهود و نصارای آن زمان این مسأله را تکذیب نکردند.

سندی بر تحریف تورات و انجیل

البته در تورات و انجیل بخصوص تورات در اثر گذشت زمان تغییراتی پیدا شده. تورات شامل پنج "سفر" است که اولش سفر "پیدایش" است و آخرش سفر "تثنیه"؛ و در این پنج سفر مطالبی به پیامبران خدا نسبت داده است که اصلا با شأن پیامبران

ناوبری کتاب