صفحه ۴۸۱

ابوطالب که عموی پیغمبراکرم (ص) است و اهل البیت می‎باشد - و اهل بیت داناترند به آنچه در بیت است - در یک شعرش او را "احمد" می‎خواند و در شعر دیگرش "محمد".

در این که پیغمبراکرم (ص) نامش محمد بوده شکی نیست و این را تاریخ ذکر کرده، قرآن هم می‎گوید: (محمد رسول الله)سوره فتح، آیه 29 مع ذلک می‎بینیم حسان شاعر که یکی از شعرای زمان پیغمبراکرم (ص) بوده، وقتی که شعر می‎گوید باز حضرت را به نام احمد(ص) می‎خواند:

"صلی الاله و من یحف بعرشه ____ و الطیبون علی المبارک احمد"

خدا و آنهایی که حول عرش او هستند و نیز تمام پاکان بر پیامبر مبارک که نامش احمد(ص) است درود فرستادند. می‎بینیم که حسان هم حضرت را به نام احمد(ص) می‎خوانده است.

بنابراین احمد قطعا نام پیغمبراکرم (ص) در آن وقت بوده است، و این چیزی است که حتی یهودیان و مسیحیان هم می‎دانستند.

در هر صورت در روایات زیادی این نکته آمده است و من برای تیمن و تبرک یکی از این روایات را می‎خوانم و ان شاء الله در یک فرصت دیگری از همین تورات و انجیل با همه تحریفاتی که در آنها شده و فعلا در دست است عباراتی را می‎خوانیم که قابل تطبیق بر پیغمبراکرم (ص) است.

برخورد متواضعانه پیامبراکرم (ص) با یک یهودی

در کتاب اربعین شیخ بهایی (ره) از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع) و ایشان هم از جدش حضرت علی (ع) نقل می‎کنداربعین، ص 131، حدیث 19 که فرمود: "ان یهودیا کان له علی

ناوبری کتاب