صفحه ۴۸۰

حضرت عیسی (ع) بشارت به احمد داده، تو که احمد نیستی تو محمد هستی.

بنابراین معلوم می‎شود پیغمبراکرم (ص) در همان وقت هم به نام احمد(ص) خوانده می‎شده، و این در عرب بسیار رایج است که برای یک نفر دو اسم یا سه اسم می‎گذارند، و گاهی می‎شود یک نفر یک اسم و چند لقب و یک کنیه دارد و مسأله اسم و لقب و کنیه در عرب خیلی معمول بوده است، هر بچه ای یک اسم داشته و حداقل یک لقب و یک کنیه هم داشته، برای یک نفر بیش از یک لقب هم بوده، و شخص به القاب مشهور می‎شد به طوری که القاب حکم اسم را پیدا می‎کرد.

پس مسأله تعدد اسم برای پیغمبر(ص) یک امر واضحی بوده است که حتی یهودیان و مسیحیان معاصر پیامبراکرم (ص) هم این را می‎دانستند که پیغمبر ما هم احمد است و هم محمد(ص)، و لذا هیچ کدام این اعتراض را نکردند، حتی شعرا در اشعارشان که می‎خواستند حضرت را توصیف کنند، گاهی به نام احمد(ص) می‎خواندند و گاهی به نام محمد(ص) و گاهی هم به نام مصطفی که یکی از القاب پیغمبراکرم (ص) است، مثلا از ابوطالب عموی پیامبر اشعاری نقل شده راجع به پیغمبراکرم (ص) از جمله می‎گوید:

"الاان احمد قد جاءهم ____ بحق و لم یأتهم بالکذب"

یعنی آگاه باشید که احمد حق را برای این مردم آورده است و دروغ برای آنها نیاورده است؛ و اینجا می‎بینیم ابوطالب پیغمبراکرم (ص) را به نام احمد خوانده. ولی شعر دیگری هم ابوطالب دارد که می‎گوید:

"الم تعلموا أنا وجدنا محمدا ____ نبیا کموسی خط فی اول الکتب"ایمان ابی طالب از شیخ مفید، ج 10، ص 18 و 23

آیا نمی دانید که ما یافتیم محمد را پیامبری همچون حضرت موسی که نامش در کتابهای پیشین نوشته شده است ؟

ناوبری کتاب