صفحه ۴۷۸

بشارت بعثت پیامبر اسلام (ص) توسط پیامبران سابق

حالا ما راجع به پیامبر خودمان پیامبر خاتم (ص) آیاتی داریم در قرآن که از آنها استفاده می‎شود حضرت موسی یا حضرت عیسی و پیامبران سابق (ع) پیامبر ما را به امتشان معرفی کرده اند، از جمله آیات در سوره صف آیه ششم دارد:

(و اذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوریة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد) به یاد آور ای پیامبر هنگامی را که عیسی بن مریم خطاب کرد به بنی اسرائیل و فرمود: پسران اسرائیل من فرستاده خدا هستم به سوی شما در حالتی که تصدیق کننده هستم آنچه را در جلوی من است از تورات - یعنی توراتی را که قبل از من بوده من تصدیق می‎کنم، و ظاهر آیه از این حکایت می‎کند که حضرت عیسی (ع) اساس تورات را به هم نزده، بلکه اگر همه احکام تورات را نگوییم بیشترین را تغییر نداده است - بعد می‎فرماید: من بشارت و مژده می‎دهم شما بنی اسرائیل را به رسولی که می‎آید بعد از من و نام او احمد(ص) است. در اینجا خطاب حضرت عیسی به بنی اسرائیل بدین جهت بوده که حضرت عیسی (ع) در فلسطین و در میان بنی اسرائیل به رسالت مبعوث شد.

از این آیه استفاده می‎شود که حضرت عیسی (ع) به آمدن پیامبر ما بشارت داده است، البته خداوند متعال پیغمبراکرم (ص) را به نام احمد(ص) ذکر کرده. این آیه صراحت ندارد به این که اسم پیغمبراکرم (ص) در انجیل باشد، چون در اینجا حضرت عیسی (ع) می‎گوید من بشارت می‎دهم به پیغمبری که بعد از من می‎آید. حالا آیا این بشارت را حضرت عیسی (ع) در کتابش یعنی انجیل هم داشته، یا این که تنها به زبان برای بنی اسرائیل بشارت داده است ؟ عبارت از این جهت ساکت است، ولی در سوره اعراف آیه 157 می‎فرماید: (الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوریة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و

ناوبری کتاب