صفحه ۴۷۵

اسلام مخلص باشد من نسبت به او مخلصم، و امیدوارم عربهایی هم که مخلص به اسلام هستند نسبت به ترکها و عجم ها و کردها و بلوچها و لرها و سایر زبانهای غیر عربی که بین مسلمانها هست به نظر برادری و به نظر رفاقت نگاه کنند، و جنگ نژادی و زبانی و جغرافیایی را در بین خودمان خاتمه بدهیم.

انتظار ما از علمای اهل سنت

چقدر مایه تأسف است که هنوز هم با این که دنیا دنیای پیشرفته است، می‎بینیم بعضی گرفتار همین جنگها و اختلافات نژادی یا مذهبی هستند، برادران مسلمانی که شما یا شافعی هستید یا حنفی یا حنبلی یا مالکی، همین طور که حنفی با شافعی جنگ ندارد با این که دو مذهب هستند، معنا ندارد که حنفی یا شافعی با جعفری مذهب دشمن باشد، آیا جعفر بن محمد(ع) که از عترت پیغمبراکرم (ص) است به اندازه ابوحنیفه و شافعی در نظر شما ارزش ندارد؟ چه اشکال دارد که برادران شما تابع فقه جعفر بن محمد(ع) باشند، همان جعفر بن محمدی که از عترت پیغمبر است و پیغمبراکرم (ص) بارها فرمود: من از بین شما می‎روم و دو چیز نفیس بین شما باقی می‎گذارم که اگر به این دو چیز که کتاب خدا و عترت من است چنگ بزنید گمراه نمی شوید.

این دشمنان اسلامند که شما را تحریک می‎کنند تا نسبت به برادران شیعی مذهب خودتان به نظر بغض و دشمنی نگاه کنید؛ و الا همان طور که شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی با همدیگر جنگ و ستیز ندارند، با جعفری مذهب هم نبایستی در جنگ و ستیز باشند؛ و انقلاب اسلامی را که در ایران به رهبری حضرت امام خمینی مدظله به ثمر رسیده است، شما باید آن را انقلاب خودتان بدانید، و بدانید که برادران و خواهران شما در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر با شعار "لا اله الا الله" به استقبال تانک و توپ و مسلسل و در نتیجه به استقبال

ناوبری کتاب