صفحه ۴۷۴

قبیله های گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شما می‎باشد. سیاه و سفید، عرب و عجم، ترک و اروپایی و همه اینها از یک پدر و یک مادر خلق شده اند، بنابراین هیچ یک از امور جغرافیا و زبان و رنگ و این قبیل چیزها ملاک امتیاز بشر نیست. آنچه ملاک امتیاز خواهد بود همان است که قرآن می‎فرماید: (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) محترمترین شما نزد خدا کسی است که تقوایش زیادتر باشد.

در حدیث نبوی هست: "ایها الناس الاان ربکم واحد، و ان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا لاسود علی احمر و لا لاحمر علی اسود الا بالتقوی"تفسیر قرطبی، ج 16، ص 342، تفسیر سوره حجرات ای مردم آگاه باشید پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است، آگاه باشید هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی و هیچ سیاهی بر سرخ و هیچ سرخی بر سیاه فضیلت ندارد مگر به تقوی. ولی سیاستهای استعماری و استعمارگران به وسیله دو مسأله به اختلاف در بین ما دامن می‎زنند. یکی مسأله اختلاف مذهبی است و دیگری اختلاف زبان و نژاد است؛ رایج کردن کلمه "پان" که می‎بینید "پان ترکیزم" یا "پان عربیزم" و یا "پان ایرانیزم" این پانها را همانهایی برای ما درست کردند که می‎خواستند ذخائر و معادن ما را ببرند و ما را به جنگ در بین خودمان وادار کنند تا عربها به عجمها با چشم دشمنی نگاه کنند و عجمها هم به عربها با چشم دشمنی بنگرند؛ ولی من که یک ایرانی هستم و زبانم هم فارسی است و متأسفم از این که خوب نمی توانم عربی صحبت کنم، من به سهم خودم از قدیم که یادم هست بچه بودم هر عربی را که می‎دیدم خوشم می‎آمد به اعتبار این که پیامبر ما عرب است و مثل این که عربها را خویشان پیغمبراکرم (ص) می‎دانستم، روی این اصل علاقه داشتم به عربها و الان هم هر عربی را که نسبت به

ناوبری کتاب