صفحه ۴۷

ویژگی ها و امتیازات این کتاب

در میان خوانندگان شاید کسانی یافت شوند که از میان نظرات مندرج در این کتاب، با برخی از آنها موافق نباشند؛ لیکن در صورت دارا بودن کمترین انصاف، نمی توانند امتیازات و برتریها و پر مایگی کتاب را انکار ورزند؛ به نحوی که می‎توان مدعی شد اگر کسی همه این کتاب را از چشم کنجکاو خویش نگذراند، خسران دیده است. بیش از هر چیز، چند نکته بسیار مهم و درخور توجه در خصوص تدریس مطالب این کتاب و محتویات آن جلب نظر می‎کند:

1- نحوه طرح مباحث: چون تدریس مطالب این کتاب برای عموم بوده است نه برای خواص - بخش هایی از آن در سالهای اول انقلاب از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‎شد، و مخاطب بخش های دیگر آن هم مردم عادی بوده اند که هر روز از نقاط مختلف به زیارت معظم له می‎آمدند - از ورود به بحث های تخصصی و پیچیده اجتناب شده است، اما در عین حال مباحث به نحوی ارائه شده اند که عوام بفهمند و خواص بپسندند. لذا مباحث پیچیده نیز در نهایت روانی و سلاست بیان شده اند؛ و البته این یک قاعده کلی است که تا فردی کلام، سخن یا عقیده ای را خوب نفهمیده باشد قادر نیست آن را به خوبی و روانی تفهیم نماید، بنابراین بازگو کردن مباحث غامض فکری و فلسفی به زبانی ساده، حاکی از چیرگی و تبحر حضرت استاد در آن زمینه هاست. با توجه به این که این سلسله درسها نخست برای همگان از صدا و سیمای سراسری، و سپس برای مراجعین و مردم عادی در مدرس معظم له ارائه می‎شد، نفس تدریس عمومی آن از سوی معظم له خود اقدامی ستودنی است.

2- جامعیت: عاملی که به شخصیت علی (ع) جامعیت بخشیده تاریخ و بستری از حوادث و ابعاد زندگانی است که علی (ع) در آن پرورش یافته است. او در سالهای استبداد قریش، زندگی مخفی و مبارزه با ستم مشرکان را تجربه کرده، تبعید و هجرت، جنگ و مبارزه با حکومت جور، برپایی یک انقلاب بزرگ اسلامی در کنار پیامبر و نقش مهم در تشکیل حکومت پیامبر، تبعات و پیامدهای تأسیس حکومت

ناوبری کتاب