صفحه ۴۶۵

"سبحانه" اشاره به این نکته است که اگر انسان به پیامبر احتیاج داشته باشد و خدا نفرستد دلیل بر این است که خدا یا نمی داند یا بخیل است و یا نمی تواند، و هر کدام از اینها برای خدا نقص است، در صورتی که او منزه از نقایص است.

"من نبی مرسل، او کتاب منزل"

(از پیامبری که فرستاده شده باشد یا کتابی که از طرف خداوند نازل شده باشد.)

"او حجة لازمة"

(یا حجتی که خدا به وسیله آن بر ما احتجاج کند.)

"لازمة" یعنی ملازم با مردم.

"او محجة قائمة"

(یا راه راستی که ثابت و پایدار باشد.)

"محجة" به معنای طریق است. منظور از راه راست قانون عدل الهی است که به وسیله پیامبران معین شده است. شاید این عبارت اعم از کتاب (قرآن) باشد و سنت پیامبراکرم (ص) را هم شامل شود.

مفاد حدیث ثقلین

بدیهی است همان گونه که کتاب خدا برای ما حجت است سنت او نیز حجت است و علاوه بر سنت پیامبر(ص) سنت عترت آن حضرت نیز برای ما حجت می‎باشد، زیرا بر طبق حدیثی که متواتر"متواتر" روایتی است که صدور آن از معصوم قطعی باشد. بین الفریقین است و محدثین و مورخین اهل سنت نظیر مسلم، ترمذی و دیگران نیز نقل کرده اند، پیامبر فرمود: من از بین شما خواهم رفت و دو چیز نفیس بین شما باقی می‎گذارم: "کتاب الله و عترتی اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تضلوا" کتاب خدا و اهل بیتم، اگر به آنها تمسک جویید گمراه نخواهید شد.

ناوبری کتاب