صفحه ۴۴۳

4 - "و آجال تفنیهم"

(و اجلهایی که آنها را نابود می‎کنند.)

هر کسی اجلی و مدتی دارد که وقتی آن مدت تمام شود خواهی نخواهی باید از این دنیا برود، و معلوم است که اجل افراد از قدرت آنان بیرون است و از نشانه های قدرت الهی است.

5 - "و اوصاب تهرمهم"

(و بیماریهای پیر کننده ای که به آنان می‎رسد.)

"اوصاب" جمع "وصب" به معنای مرض و سختی است، یعنی مشقت هایی که انسان را پیر می‎کند. انسان تحت تأثیر حوادث و گرفتاریهاست که بالاخره پیر می‎شود؛ زیرا همه وجود ما وابسته است.

البته وابستگی ما به آمریکا و شوروی نیست وابستگی ما به نعمت های خدایی و به خداست، نه وابستگی به انسانهای دیگر که مانند ما هستند و یا از ما فقیرترند. حضرت علی (ع) می‎فرماید: "لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا"نهج البلاغه، نامه 31 خودت را بنده دیگران قرار نده در حالی که خدا تو را آزاد قرار داده است.

6 - "و أحداث تتابع علیهم"

(و حوادث و امور تازه ای که پی درپی بر آنها وارد می‎شود.)

جهان همه اش تازه است، حوادث انسان را فرو می‎گیرند و بر او احاطه دارند، و همه آنها هم آیات قدرت حق هستند.

به طور کلی وظیفه پیامبران این است که آیات قدرت حق را به مردم بنمایانند، و از جمله آیات هم اینهایی بود که ذکر کردیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب