صفحه ۴۳۸

به هرحال سه نظر در مورد این آیه و روایات وجود دارد که ذکر شدتفصیل بیشتر را می‎توان در ذیل آیه 172 از سوره اعراف در المیزان، ج 8، ص 308 ملاحظه کرد. و فعلا کاری به درست و باطل بودن آن نداریم، حال برمی گردیم و عبارت را می‎خوانیم.

"لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم"

(وقتی که بیشتر خلق خدا عهد و پیمانی را که خدا با آنها داشت عوض کردند)

این عهد و پیمان همان است که در آیه شریفه: (الست بربکم) ذکر شده است.

"فجهلوا حقه"

(پس حق خدا را که به حسب فطرت در می‎یابند فراموش کردند)

"و اتخذوا الانداد معه"

(و برای خدا شریک هایی گرفتند)

"و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته"

(و شیطانها مردم را از شناسایی خدا باز داشتند)

"و اقتطعتهم عن عبادته"

(و از پرستش خدا آنان را جدا کردند)

مثلا به جای این که پرستش خدا را بکنند، پرستش شرق و غرب را پیشه کردند.

"فبعث فیهم رسله"

(پس خداوند برانگیخت در بین مردم فرستادگانش را.)

"رسل" جمع "رسول" به معنی فرستاده است، و معمولا به پیامبرانی می‎گویند که به آنان وحی می‎شده و یا صاحب کتاب هستند. در اثر این انحرافاتی که در انسانها پیدا شد خدا فرستادگان خود را در بین مردم برانگیخت.

"و واتر الیهم انبیائه"

(و پی درپی پیامبران را بر ایشان فرستاد.)

ناوبری کتاب