صفحه ۴۳۳

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 25)

"و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرته، و یذکروهم منسی نعمته، و یحتجوا علیهم بالتبلیغ، و یثیروا لهم دفائن العقول، و یروهم الایات المقدرة : من سقف فوقهم مرفوع، و مهاد تحتهم موضوع، و معایش تحییهم، و آجال تفنیهم، و اوصاب تهرمهم، و أحداث تتابع علیهم"

در درس گذشته گفتیم که طبق بسیاری از روایات که شاید متواتر هم باشد، خداوند متعال اجمالا در یک عالمی از همه انسانها به معرفت خودش عهد و پیمان گرفته است، و بلکه در بعضی از روایات است که علاوه بر معرفت خدا، بر اقرار به نبوت پیغمبر(ص) و حتی امامت ائمه (ع) عهد و پیمان گرفته شده است.

راجع به این جهت بعضی گفته اند که ما یک عالم مادی قبل از این عالم داشته ایم که همه انسانها در آن عالم به صورت مورچگان خلق شدند، به این شکل که از پشت آدم بیرون آمده و مخاطب شدند و این حقایق به آنها القا شده و آنها هم اقرار کردند و به پشت حضرت آدم برگشتند و هر کدام از آنان در زمان خودشان به دنیا می‎آیند، و اسم آن عالم را "عالم ذر" گفته اند، و آیه شریفه: (و اذ اخذ ربک من بنی آدم من

ناوبری کتاب