صفحه ۴۲۹

صورت دود بود، و بعد به آسمان و زمین گفت بیایید به اطاعت یا به کراهت، گفتند: آمدیم در حال اطاعت؛ در صورتی که می‎دانیم آسمانها و زمین طبعا مطیع خدا هستند و این گفته خدا و آسمان و زمین با زبان نیست بلکه کنایه از خلقت آنهاست که جوری است که آسمان و زمین طبعا تسلیم قدرت خدا هستند، حدیثی داریم که می‎فرماید: "انما کلامه سبحانه فعل منه انشأه"نهج البلاغه عبده، ج 2، ص 146، خطبه 184 کلام خدا همان کار خداست.

و نظیر این معنی در بعضی گفته ها خطاب به خداوند آمده: "جوارحی تشهد بنعمتک" یعنی خدایا جوارح و اعضای من شهادت می‎دهند به نعمت های تو "و حالی معترف باحسانک" و حالت من اعتراف به احسان تو دارد. مقصود این نیست که اعضاء و جوارح و حالت انسان با زبان معمولی سخن می‎گویند، بلکه این تعبیرات زبان حال و اقرار به احتیاج است، و لازمه اقرار به احتیاج اقرار به محتاج الیه هم هست؛ اگر ما اقرار به لازم کردیم این اقرار در حقیقت اقرار به ملزوم هم هست؛ مثلا اگر من گفتم آتش آوردم، پس اقرار کرده ام که حرارت هم آورده ام. ما که اقرار به احتیاج داریم، قهرا اقرار داریم به محتاج الیه که حق تعالی است.

خلاصه فرمایش سید مرتضی این است که این آیه و روایات که دلالت بر گرفتن عهد در "عالم ذر" می‎کنند به اصطلاح به زبان سمبلیک است، و می‎خواهد بفهماند که نحوه خلقت انسانها طوری است که اقرار به احتیاج به خدا و اقرار و اعتراف به یک خدای حکیم خالق و رزاق و... در فطرت آنها نهفته است، و چون فطرت آنها چنین شهادتی می‎دهد، روز قیامت نمی توانند بگویند خدایا ما از تو و صفات تو غفلت داشتیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب