صفحه ۴۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 24)

"فجهلوا حقه، و اتخذوا الانداد معه، و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته، و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله"

حضرت امیرالمؤمنین (ع) بعد از آن که خلقت حضرت آدم و رانده شدن او از بهشت به واسطه وسوسه شیطان را بیان کردند می‎فرماید:

رسالت انبیا

"و اصطفی سبحانه من ولده انبیاء"

(و خدای تبارک و تعالی از اولاد آدم پیامبرانی را برگزید.)

"نبی" اصلش "نبیئ" بر وزن فعیل بوده یعنی آورنده خبر.

"اخذ علی الوحی میثاقهم، و علی تبلیغ الرسالة امانتهم"

(خداوند از پیامبران پیمان گرفت که آنچه را بر ایشان وحی می‎کند به بندگان خدا برسانند.)

در حقیقت رسالت امانتی است که خداوند متعال نزد پیامبران گذاشته است.

رسول به معنی فرستاده است و اینجا اختلاف است که فرق بین رسول و نبی چیست ؟ معمولا می‎گویند نسبت بین آنها عام و خاص مطلق است، یعنی

ناوبری کتاب