صفحه ۴۱۱

دختر هم ممکن است آلوده شود، آن وقت گناهش گردن پدر و مادری است که سخت گیری کرده اند، یک وقت می‎بینی پسر بیست و پنج سال دارد اما هنوز زن ندارد و دختر هم بیست سال دارد ولی برای ایرادها و سخت گیریهای پدر و مادر و شرایط افسانه ای که جامعه ما برای ازدواج درست کرده بی شوهر مانده، و در نتیجه شرایط زندگی را برای اشخاص سخت کرده و فساد در جامعه پیدا شده است.

پس حق پنجم اولاد این است که او را تزویج کنید؛ اگر پسر یا دختر است وقتی که بالغ شدند، یعنی به حدی رسیدند که احتیاج دارند، ولو این که تحصیل می‎کنند اشکالی ندارد که ازدواج کنند، یا این که اگر کار می‎کنند با هم باشند و کارشان را هم انجام بدهند. سخت گیری نکنید و نگویید حالا ماه محرم و صفر است فلانی چرا از مسأله ازدواج صحبت می‎کند، مگر ازدواج در محرم و صفر حرام است ؟ ما که قصد اهانت نداریم، احترام به محرم و صفر لازم است، ولی مسأله اشباع غریزه جنسی مثل اشباع سایر غرایز یک امر ضروری و لازم است، آدم که گرسنه شد بایستی گرسنگی را برطرف کند و غذا بخورد، اشباع غریزه جنسی و تمایل جنسی هم خودش یک ضرورت است که اگر اشباع نشود سراغ حرام می‎رود.

نصف دین در تزویج است

بی جهت نیست که نقل شده است پیغمبراکرم (ص) فرمودند: "من تزوج احرز نصف دینه"وسائل الشیعة، ج 14، ص 5 کسی که ازدواج کند نصف دینش را به دست آورده "فلیتق الله فی النصف الاخر" از خدا بترسد در آن نصف دیگرش.

وقتی که جوان به حد بلوغ برسد و غریزه جنسی در او پیدا شود، نماز که می‎خواند فکرش ناراحت است، زیارت هم که می‎رود فکرش ناراحت است، در خیابان که می‎رود به ناموس مردم نگاه می‎کند، وقتی خوابیده است افکار و

ناوبری کتاب