صفحه ۴۱۰

که از حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) افضل نیستند که دو نفری یک پوست زیر پایشان می‎انداختند، یک مقدار شن در یک گوشه اطاقشان ریخته بودند و گوشه دیگر اطاقشان هم یک پوست بود؛ آنچه که مهم است دین است و اخلاق. حدیثی از پیغمبراکرم (ص) هست که می‎فرماید: "اذا اتاکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه" وقتی به خواستگاری دختر شما کسی آمد که دین و اخلاقش را می‎پسندی دخترت را به او بده. اگر مسلمان است و اخلاقش هم خوب است، عصبانی مزاج و بداخلاق نیست، خوش زبان و دلسوز است، دخترت را به کسی که این خصوصیات را دارد بده ولو هیچ چیز نداشته باشد، اگر نان خالی هم بخورند و خوش باشند بهتر از این است که همه وسایل رفاه را در زندگی داشته باشند اما همیشه با زشت خلقی و بدخویی در زندگی سبب ناراحتی دختر بشود. لذا اگر پسر یک اطاق اجاره ای و فرش مختصری و یک نان و پنیری با زبان خوش و محبت آمیز داشته باشد، بهتر است تا این که یک زندگی مرفه تواءم با اخلاق زشت داشته باشد. در ادامه می‎فرماید: "ان لاتفعلوا تکن فتنة فی الارض و فساد عریض"نهج الفصاحة، حدیث 130 اگر چنین نکنید و بهانه گیری کنید فتنه در زمین به راه می‎افتد و فساد و فحشا گسترش پیدا می‎کند.

چنانکه ملاحظه شد پیغمبراکرم (ص) فرموده: اگر این کار را نکنید یعنی پسر که به خواستگاری آمده اگر ایراد بگیرید به این که مثلا تو ماشین نداری یا خانه نداری یا این که درآمدت کم است، یا این که به دختر بگویی حالا شوهر کردن تو زود است و باید بروی دیپلم و لیسانست را بگیری - در صورتی که اشکالی ندارد زن و شوهر بشوند و درس هم بخوانند - اگر این جور سخت گیری کنی آن وقت فتنه و فساد زیادی پیدا می‎شود و فساد گسترده خواهد شد؛ برای این که پسر خواهی نخواهی احتیاج جنسی دارد و خدای نکرده یک وقت به سراغ فساد می‎رود، همان طور که

ناوبری کتاب