صفحه ۴۱

از این رو می‎توان گفت که علی (ع) در میان مسلمانان و غیرمسلمانان غریب است؛ و اگر هر انسانی و اجتماعی بدو اندک معرفتی یابد، شور و شرری در هستی او و جان او برمی افروزد؛ تاکنون دهها محقق، نویسنده، و اندیشمند عرب و غیر عرب، مسیحی و مسلمان، شیعه و سنی، اروپایی و شرقی، مذهبی و مارکسیست و لائیک که توفیق آشنایی با علی (ع) و تاریخ او و سخنان او را داشته اند در ستایش از عظمت های او سخن گفته و نهج البلاغه را از نظر ادبی و محتوایی ستوده اند. نمونه ای از آنها "شبلی شمیل" از متفکران لائیک عرب است که به امور ماوراءالطبیعی اعتقاد ندارد. شبلی شمیل درباره امام علی (ع) می‎گوید:

"پیشوا، علی بن ابیطالب، بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ای است که نه شرق و نه غرب، نه در گذشته و نه امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده است".صوت العدالة الانسانیة، جرج جرداق، ص 19، چاپ اول (به نقل از ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، محمدتقی جعفری، جلد اول، چاپ اول 1357، ص 171)

وی سخن مزبور را هنگامی بر قلم جاری کرده است که تاریخ گذشته صدها شخصیت برگزیده و ارزشمند همچون: سقراط، افلاطون، ابن سینا، الکندی، دکارت، کانت، هگل و... را به خود دیده است، اما شبلی شمیل همه آنها را نیز همسنگ علی (ع) نمی داند.

"پطرو شفسکی" محقق مارکسیست و مشهور روس نیز می‎گوید:

"علی تا سر حد شور و عشق پایبند دین بود، صادق و راستگو و در امور اخلاقی بسیار خرده گیر و از مال جویی و مال پرستی به دور بود. بی شک او هم مردی سلحشور هم شاعر به شمار می‎آمد، و تمام صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود".اسلام در ایران، پطرو شفسکی، ترجمه کریم کشاورز ص 49 و 50 (به نقل از ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، محمدتقی جعفری، جلد اول، ص 176؛ یادآوری می‎شود این کتاب از ص 168 تا 193 به بیان دیدگاهها و نظریات متفکران عرب و غیر عرب، مسلمان و غیر مسلمان درباره علی (ع) و نهج البلاغه اختصاص داده شده است).

ناوبری کتاب