صفحه ۴۰۷

که پیشرفته است، اگر تیراندازی صد سال پیش را به بچه یاد بدهی فایده ندارد، آنچه برای او مفید است این است که با اسلحه روز دستش آشنا باشد، تمام مردم باید دستشان با اسلحه روز آشنا باشد تا بتوانند از خودشان و از کشورشان و از ناموسشان دفاع کنند و در مقابل دشمن، دست و پا شکسته نباشند؛ به هر اندازه که اسلحه روز پیشرفت کند، من و شما هم که مسلمانیم بایستی با اسلحه پیشرفته آشنا شویم.

شما ببینید در اسلام چقدر به تیراندازی اهمیت داده شده که با این که مسابقه پولی در اسلام به طور کلی حرام است مثل این که فرضا با هم قرارداد کنیم در مسابقه بسکتبال هر کس توپ را داخل سبد انداخت چقدر برنده است، یک چنین قراردادی در اسلام باطل است، یا این که اگر کشتی بگیریم هر کسی دیگری را به زمین زد این اندازه به او بدهیم که این را می‎گویند "مصارعه" یعنی شرطبندی در کشتی، پس شرطبندی در کشتی و شرطبندی در فوتبال و بسکتبال و والیبال و امثال اینها که برنده مسابقه طلبکار باشد از نظر اسلام باطل است، به طور کلی شرطبندی در اسلام باطل است، اما اسلام در دو جا شرطبندی را حلال می‎داند و بلکه مستحب است، که در این رابطه کتابی در فقه ما هست به نام کتاب "سبق و رمایة" یعنی کتاب مسابقه در اسب دوانی و تیراندازی، که هرکس در اسب دوانی پیش تازی کند و جلو برود برایش جایزه قرار بدهند و همچنین در تیراندازی؛ البته آن وقتی که این کتاب نوشته شده و آن روزی که پیغمبراکرم (ص) و ائمه (ع) فرمودند، می‎دانیم که اسب مجهزترین مرکب روز بوده و سوارنظام آن روز اگر خیلی مهم بود اسب دوانی بلد بود، و الا اکثر مسلمانها اصلا اسب هم نداشتند و با شتر به جنگ می‎رفتند یا پیاده، حالا ممکن است بگوییم: اسب مال آن روز بوده، اگر این مسابقه امروز بخواهد پیاده شود باید آن را با هواپیمای مثلا "اف شانزده" و "اف چهارده" و امثال

ناوبری کتاب