صفحه ۴۰۶

می‎شود مسأله نوشتن و قلم است، اولین سوره ای که به پیغمبر وحی شد در کوه حرا بود: (بسم الله الرحمن الرحیم، اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقراء و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم)سوره علق، آیات 1 تا 5 بخوان ای پیامبر به اسم پروردگارت که انسان را از علقه خلق کرد، بخوان و حال این که پروردگار تو از همه موجودات کریم تر است، پروردگاری که تعلیم کرد انسان را به وسیله قلم، به انسان تعلیم کرد چیزهایی را که نمی دانست.

ببینید اولین سوره ای که بر پیامبر نازل می‎شود صحبت از علم و تعلیم و نوشتن و قلم است، و بی جهت نیست که در محیط آن روز در ایران و روم اسلام جا باز کرد، دین هیچ وقت به زور پیش نمی رود، دین تا محتوای غنی نداشته باشد پیشرفت نخواهد داشت؛ فرهنگ بایستی غنی باشد تا رشد کند، مخصوصا فرهنگی که مستند به خدا باشد؛ بدین جهت اسلام در آن زمان و در آن سطح، از علم و تعلیم و قلم شروع کرد.

بنابراین پیغمبراکرم (ص) فرموده است از حقوق فرزند بر پدر "ان یعلمه الکتابة" این است که خط نوشتن یادش بدهد، یعنی بچه برود باسواد شود، اگر باسواد نباشد اسلام و معارف را هم یاد نمی گیرد و هیچ چیز یاد نمی گیرد، پس نیازش وقتی رفع می‎شود که نوشتن را بداند و خط خواندن را بلد باشد.

2 - "و السباحة" شنا یادش بدهد. حالا اگر من و شما در جایی هستیم که با آب سر و کار نداریم اما بالاخره این بچه که در دنیا می‎خواهد زندگی کند، ممکن است یک وقت با دریا و یا با رودخانه سر و کار پیدا کند، لذا باید شنا بلد باشد که اگر گرفتار شد بتواند خودش را نجات بدهد.

3 - "و الرمایة" و تیراندازی را به او یاد بدهد. البته تیراندازی با همان ابزاری

ناوبری کتاب