صفحه ۴۰۵

سعی کنند علاوه بر این که بچه ها را درس می‎دهند نفس عملشان و رفتارشان نسبت به بچه ها آموزنده باشد و اخلاق خوب معلم در آنها اثر بگذارد.

آینده نگری در تربیت اولاد

حقیقت آن است که باید فرزندان را جلوتر از آداب زمان تربیت کرد، برای این که این بچه در عصر من و شما نمی خواهد زندگی کند، در حقیقت زندگی این بچه برای بیست سال آینده است، و لذا شما آن مقدار از زندگی بیست سال آینده را هم که می‎توانی باید به بچه یاد بدهی و باید ببینی در آینده این کودک چه نیازهایی دارد، آن نیازها را هم در نظر بگیری، در حدیث دارد که: "بچه ها برای غیر از زمان شما خلق شده اند"؛ یعنی برای آینده خلق شده اند، بنابراین باید نیازهای آینده را هم در نظر گرفت و بچه را مطابق آن نیازها تربیت کرد.

حقوق پنجگانه اولاد بر پدر

در رابطه با حقوق اولاد حدیثی هست از رسول خدا(ص) که من بارها آن را خوانده ام و اینجا هم باز می‎خوانم، می‎فرماید: "حق الولد علی الوالد أن یعلمه الکتابة و السباحة و الرمایة و ان لایرزقه الا طیبا و ان یزوجه اذا بلغ"نهج الفصاحة، حدیث 1394 حق فرزند بر گردن پدرش این است که:

1- "یعلمه الکتابة" خط نوشتن را به او یاد دهد. برای این که هم برای دنیا و هم برای آخرتش احتیاج به خط نوشتن دارد، ببینید چقدر اسلام به نوشتن اهمیت داده که اولین سوره ای که بر پیامبر ما نازل شده راجع به کتابت و خط نوشتن است، پیغمبر امی درس نخوانده در محیط عربستان که نه دانشگاه هست و نه مدرسه و نه خط و نه سوادی، اول چیزی که از طرف خدا به پیغمبراکرم (ص) وحی

ناوبری کتاب