صفحه ۳۷۱

قول پنجم نظر شیعه امامیه است که می‎گویند از پیامبران و ائمه اطهار(ع) نه گناه صغیره صادر می‎شود و نه گناه کبیره، نه عمدا و نه سهوا و نه از روی تأویل.

روایات و اخبار زیادی از ائمه اطهار(ع) این معنی را تثبیت می‎کند. فخر رازی که از علمای مهم اهل سنت است راجع به عصمت پیامبران و ائمه (ع)در تفسیر خود ضمن نقل اقوال، قول پنجم را به رافضه نسبت می‎دهد و شیعه را "رافضه" می‎نامد.تفسیر کبیر، ج 4، ص 42؛ و بحارالانوار، ج 11، ص 89

"رفض" یعنی ترک سنت پیامبر، در صورتی که ما این نسبت را قبول نداریم؛ ما سنت پیامبر(ص) را قبول داریم، منتها سنت باید از راه صحیح به ما رسیده باشد، و چیزهایی را هم که ائمه (ع) فرموده اند سنت پیامبر(ص) می‎دانیم، خود آنها گفته اند که ما هرچه می‎گوییم از خودمان نیست بلکه از پیامبر(ص) است. در حدیث است که امام صادق (ع) می‎فرماید: "حدیثی حدیث ابی، و حدیث ابی حدیث جدی، و حدیث جدی حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث امیرالمؤمنین، و حدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله (ص)، و حدیث رسول الله (ص) قول الله عزوجل"وسائل الشیعة، ج 18، ص 58 آنچه من می‎گویم از پدرم است، پدرم هرچه می‎گوید از پدرش، و او هم هرچه می‎گوید از حسین (ع) است، و حسین (ع) هم از حسن (ع)، و حسن (ع) هم از امیرالمؤمنین (ع)، و امیرالمؤمنین (ع) هم از رسول خدا(ص)، و رسول خدا(ص) هم هرچه می‎گوید گفته خداوند بلند مرتبه است.

پس ما هم کتاب خدا را حجت می‎دانیم و هم سنت پیامبراکرم (ص) را، و رافض سنت نیستیم؛ ما تارک سنت نیستیم. و معتقد هستیم که پیامبران و ائمه (ع) از گناه صغیره و کبیره محفوظ هستند و هیچ گناهی نه عمدا و نه سهوا و یا از روی تأویل و توجیه از آنان سر نمی زند. سید مرتضی (ره) که در قرن چهارم می‎زیسته، کتابی به نام

ناوبری کتاب