صفحه ۳۶۳

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 20)

تفاوت داستان حضرت آدم در قرآن و تورات

چون در درسهای قبل قسمت های زیادی از داستان حضرت آدم را از قرآن و نهج البلاغه نقل کردیم، خوب است چند تکه ای را از تورات ذکر کنیم تا اجمالا معلوم شود چه تفاوتی بین قرآن و تورات هست. البته تورات قدیمی ترین کتاب آسمانی است که در اختیار ماست و در آن تحریفهایی شده است ولی همه اش باطل نیست. در تورات فعلی اسمی از شیطان، دستور سجده بر آدم و تخلف کردن او وجود ندارد و به جای شیطان "مار" ذکر شده که موجب اغوای آدم شد.

در "سفر تکوین" که اولین سفر تورات فعلی است، در باب دوم آیه هفتم داستان حضرت آدم را چنین بیان می‎کند: "پس خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد" این نظر را قرآن هم دارد: (نفخت فیه من روحی)سوره حجر، آیه 29؛ و سوره ص، آیه 72. سپس در آیه هشتم می‎گوید: "و خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرق، غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت" از این عبارت استفاده می‎شود که بهشتی که آدم در آن سکنی داشته باغی روی زمین بوده، و در آیه شانزده و هفده آمده: "و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه

ناوبری کتاب