صفحه ۳۵۷

چون مدتی با ملائکه محشور بوده در عرف گفته می‎شود که جزء آنان بوده است؛ از قرآن استفاده می‎شود که جن هم مانند انسانها مکلف هستند، می‎فرماید: "عده ای از جن آمدند و قرآن را شنیدند و ایمان آوردند و اطاعت دستور خدا نمودند"سوره جن، آیات 13 و 14.

آنهایی که گفته اند شیطان جزء ملائکه و از جنس آنان بوده، آیه ذکر شده را که صریحا فرموده: "کان من الجن" شیطان از نوع جن بود، توجیه کرده و گفته اند معنای "جن" مستور و پنهان بوده است و به همین جهت به بچه در رحم مادر "جنین" می‎گویند، چون پوشیده از چشم هاست؛ و ملائکه نیز از چشم بشر مستور و پنهان هستند، از این رو به آنان جن گفته می‎شود. ولی این توجیه قطعا خلاف ظاهر آیه قرآن است، به علاوه با روایات وارد شده در تفسیر قرآن که شیطان را غیر از ملائکه و از جن دانسته منافات دارد.مدرک آیه و روایت در صفحه قبل آمد.

بهشتی که حضرت آدم در آن سکنی داشت کجا بود؟

بحث دیگری که هست این است که آیا بهشتی که موقتا حضرت آدم در آنجا سکنی داشت همان بهشتی است که خدا وعده داده است که تمام مردم مؤمن به آنجا می‎روند؟ یا این بهشت باغی بوده است در همین دنیا؟

اصلا "جنت" به معنای باغ است. (جنات عدن )سوره بینة، آیه 8 که قرآن می‎گوید یعنی باغهای محل اقامت دائمی، و باغ چون معمولا از درخت پوشیده است به آن جنت گفته شده است.

عده ای می‎گویند محل سکونت حضرت آدم در دنیا و در آن باغ بوده است و

ناوبری کتاب