صفحه ۳۵۲

جد تو آدم بهشتش جای بود ____ قدسیان کردند بهر وی سجود
یک گنه ناکرده گفتندش تمام ____ مذنبی، مذنب برو بیرون خرام
تو طمع داری که با چندین گناه ____ داخل جنت شوی ای رو سیاه

آدم یک گناه کرد و گناه او هم ترک اولی بود، مع ذلک مبغوض شد و از بهشت برین و از مقام قرب حق و مرافقه ملائکة الله مطرود شد، پس ما با این همه گناه و عصیان چه خواهیم کرد؟ اگر چنانچه هر شب چند دقیقه ای کارهای روزانه خود را در نظر بیاوریم، برخوردها، صحبت ها، جلسه هایی که داشته ایم، معلوم می‎شود که ما خیلی گرفتاریم. مخصوصا هر کس هر اندازه مقامش بالاتر باشد مسئولیت و گرفتاریش زیادتر است؛ اگر یک عالم روحانی مورد توجه مردم باشد و یک قدم کج بگذارد، چه بسا جامعه ای را از حق و حقیقت منحرف کند. شعر عربی هم به این مضمون گفته اند:

یا ناظرا نورا بعینی راقد ____ و مشاهدا للامر غیر مشاهد
تصل الذنوب الی الذنوب و ترتجی ____ درک الجنان و نیل فوز العابد
انسیت ان الله اخرج آدما ____ منها الی الدنیا بذنب واحد

ای انسان فراموش کرده ای که خدا آدم را با یک گناه از بهشت بیرون کرد؟! تو چطور با این همه معصیت امید داری به بهشت بروی ؟! پس حداقل توبه کن که خدا وعده داده است و راه توبه باز است. البته امید فقط بدون عمل و بدون جبران گذشته ها ظاهرا فایده ای ندارد، ما باید زمینه عدل و بخشش خدا را فراهم کنیم. قرآن کتاب درس است، کتاب عبرت است، داستان سرایی و قصه گویی نمی کند.

گناه شیطان چه بود؟

گناه شیطان استکبار بود یعنی خود را بزرگ حساب کرد. خودبینی او سبب شد که به طور کلی مطرود رحمت حق شود. حضرت علی (ع) خطبه قاصعه را که

ناوبری کتاب