صفحه ۳۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 19)

موضوع بحث ما خطبه اول نهج البلاغه بود. به اینجا رسیدیم که خداوند متعال آدم را خلق فرمود و ملائکه مأمور شدند که برای حضرت آدم سجده کنند، شیطان که در میان آنها بود به این امر عمل نکرد و اطاعت نکرد و رانده درگاه خدا شد، سپس خداوند آدم را در بهشت مسکن داد و شیطان او را فریب داد. تعبیر حضرت این بود "اغتره" شیطان آدم را مغرور کرد و گول زد، بعد از آن آدم از بهشت به دنیا که خانه آزمایش و زاد و ولد است منتقل شد، و شیطان و ذریه او هم بر آدم و بنی آدم تا روز قیامت مسلط شدند، به طوری که در رگ و ریشه آنها جریان دارند. شیطان از خدا خواست که من به هر صورت خواستم در بیایم بتوانم، و بنی آدم مرا نبینند و من آنها را ببینم.

نکات مورد بحث در داستان حضرت آدم (ع)

اول این که داستان حضرت آدم را که قرآن زیاد تکرار کرده است به چه منظور است ؟ من چند نکته آن را توضیح می‎دهم:

1- این که خداوند خواسته است عظمت خلقت انسان را به ما یادآور شود که او قدرت دارد از خاک که یک موجود جمادی و یک ماده محض است و ادراک و حس و شعور و حرکت ندارد، انسانی خلق کند که دارای حس و حرکت و قوای

ناوبری کتاب