صفحه ۳۴۴

در قرآن آمده است: (قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم)سوره اعراف، آیه 16؛ و شبیه همین مضمون در سوره حجر آیه 39، و سوره ص آیه 82 نیز آمده است. من می‎نشینم بر سر راه آدم و اولادش و از راه راست منحرفشان می‎کنم.

ماجرای وسوسه شیطان بر آدم (ع) و عاقبت آن

"فاغتره عدوه نفاسة علیه بدار المقام"

(شیطان وقتی دید جای همیشگی خود را در بهشت از دست داد و حالا آدم خانه ای پیدا کرد که همیشه در آن راحت است، پس بر آدم بخل ورزید و او را گول زد.)

"و مرافقة الابرار"

(خانه ای که همیشه انسان در آنجاست و با نیکان رفاقت دارد.)

شیطان آمد به آدم فشار آورد که از این درخت که ممنوع شده ای بخور: (هل أدلک علی شجرة الخلد و ملک لایبلی)سوره طه، آیه 120 می‎خواهی تو را راهنمایی کنم به درختی که اگر از آن خوردی عمر و سلطنت همیشگی خواهی داشت ؟ با این که کلام خدا یقین آور است و حرف شیطان در مقابل حرف خدا نباید تأثیری داشته باشد، اما آدم حرف خدا را زمین گذاشت و حرف شیطان را پذیرفت.

"فباع الیقین بشکه"

(پس یقین خود را به شکش فروخت.)

در او شک و تردید ایجاد کرد چرا که شیطان برای آدم و حوا قسم خورد. قرآن فرموده: (و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین)سوره اعراف، آیه 21 برای آنها قسم خورد و گفت که من خیرخواه شما هستم، حضرت آدم باور نمی کرد که کسی به خدا قسم دروغ بخورد.

ناوبری کتاب