صفحه ۳۳۴

اخذتنی بالقیاس، و السنة اذا قیست محق الدین"کافی، ج 7، ص 299، حدیث 6؛ من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 118، حدیث 5239؛ و بحارالانوار، ج 101، ص 405 ای ابان تو می‎خواستی با قیاس و استحسان حکم خدا را به دست آری، ولی سنت و دستور خدا را اگر بخواهی با قیاس و استحسانات ظنی درست کنی دین خدا از بین می‎رود.

در روایات وارد شده که امام صادق (ع) از ابوحنیفه پرسیدند: نماز اهمیتش بیشتر است یا روزه ؟ او جواب می‎دهد نماز، حضرت فرمود: پس چرا زن حائض قضای نمازهایش واجب نیست ولی روزه ها را باید قضا کند، با این که اهمیت نماز بیشتر است؛ همچنین آن حضرت پرسیدند: نجاست منی بیشتر است یا بول ؟ او گفت نجاست بول بیشتر است، حضرت فرمود: پس چرا برای بول نباید غسل کرد ولی برای منی غسل واجب می‎شود؟وسائل الشیعة، ج 18، ص 30، باب 6 صفات قاضی، حدیث 28

راه صحیح استنباط احکام

پس اگر بنا باشد احکام خدا به عقل ماها سپرده شود، با این حقیقت که ما حدود یک هزار و چهارصد سال از مبدأ و کانون وحی دوریم و با توجه به ادراکات ما که هر کدام دارای درکهای مختلفی هستیم، هرج و مرج در دین به وجود خواهد آمد. بنابراین جوانان ما که اطلاعات فقهی کمی درباره احکام دین دارند، نبایستی از خودشان بدون توجه به موازین و ضوابط علمی و فقهی اظهار نظر کنند، چرا که دین و احکام الهی موازین خاصی دارند و فقط اصول دین و عقاید که امور عقلی هستند بایست با دلیل و برهان کشف شود. اما بعد از آن که ما به خدا معتقد شدیم و نبوت رسول اکرم (ص) را پذیرفتیم و در پیشگاه پیغمبر گرامی (ص) و ائمه اطهار(ع) خاضع و خاشع شدیم و معتقد شدیم که پیغمبراکرم (ص) هرچه را می‎گوید از طرف

ناوبری کتاب