صفحه ۳۳۲

اگر امانت را در آتش بگذارید به آن خیانت می‎کند؛ گذشته از این، خاک همیشه سربه زیر است، اگر هم آن را به طرف بالا صعود دهند دوباره به طرف پایین برمی گردد، اما آتش همیشه شعله هایش بلندپرواز و رو به بالاست و سرکشی دارد.منهاج البراعة، ج 2، ص 85 این مطالب گفته شده، اما آنچه مهم است این است که شیطان باید آدم را که دارای روح مجرد و کاملی است و پیغمبراکرم (ص) را که از حضرت آدم متولد شده با خودش مقایسه می‎کرد، نه این که خاک را با آتش مقایسه کند، و خدا دستور نداد که ملائکه بر خاک سجده کنند، بلکه بر آدمی که دارای روح مجرد و کمالات شده است دستور سجده داد.

بطلان قیاس

ریشه قیاس از شیطان است و ما شیعه امامیه اصلا قیاس را باطل می‎دانیم. قیاس این است که چیزی با چیز دیگر مقایسه شود و در اثر مقایسه حکمی بر آن مترتب شود. آنچه را که شیعه برخلاف اهل سنت در احکام شرع مبنا قرار می‎دهد چهار چیز است: یکی قرآن است، دیگری اجماع - اما اجماعی که کشف قول پیغمبر(ص) و امام (ع) را بکند - یکی هم سنت پیغمبراکرم (ص)، یکی دیگر هم عقل قطعی. بنابراین ما قیاس و استحسان ظنی را حجت نمی دانیم. یعنی شیعه مذهب در فقه به قیاس تمسک نمی کند، همان طوری که ائمه (ع) فرمودند: ما نمی توانیم دین خدا را با این عقلهای ناقص خودمان درک کنیم، بلکه احکام دین خدا را باید از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) به دست آوریم.رجوع شود به وسائل الشیعة، ج 18، ص 20، باب 6 صفات قاضی البته ما فرمایشات ائمه (ع) را هم جزء سنت پیامبر(ص) می‎دانیم؛ برای این که ائمه (ع) خودشان فرمودند هرچه را که ما می‎گوییم از پیغمبراکرم (ص) است؛ طبق روایتی امام صادق (ع) فرمودند: آنچه من

ناوبری کتاب