صفحه ۳۰۸

چهل سالها نظیر همان چهل روزهاست که برای نفخ روح در رحم باید طی شود.مقصود از چهل روزها برای نفخ روح در رحم، سه مرحله نطفه و علقه و مضغه است که هر کدام چهل روز و در مجموع چهار ماه به طول می‎انجامد. گویا رحم عالم طبیعت مانند رحم انسان است برای تولد انسان.

البته خداوند متعال ممکن است بدون فاصله زمانی در او روح ایجاد کند، چنانچه در قرآن کریم است که یکی از معجزات حضرت عیسی (ع) این بود که می‎گفت: (انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله)سوره آل عمران، آیه 49 من از گل صورت حیوان پرنده ای برای شما درست می‎کنم سپس در آن می‎دمم پرنده می‎شود. در اینجا دیگر فاصله چهل سال یا چهل روز وجود نداشته است، و لذا تعبیر به "ف'" می‎کند که بدون فاصله زمانی می‎باشد.

یکی از اقسام معجزه این است که در عوامل طبیعی تسریع می‎شود. مثلا یک شکوفه که باید با طی زمان طولانی میوه شود، با اعجاز این شکوفه سریع حرکت می‎کند و میوه می‎شود.

رمز چهل سال ماندن گلی که حضرت آدم (ع) از آن خلق شد

این که حضرت علی (ع) می‎فرماید: "لوقت معدود و امد معلوم" شاید برای این بوده است که به وسیله بادها و طوفانها و شرایط جوی، خداوند متعال شرایطی را ایجاد کرده باشد که در آدم نفخ شود، و خدا خواسته است از همان اول عوامل و جریانات طبیعی در کار باشد. چون معمولا خداوند متعال کارها را با اسباب انجام می‎دهد.حدیثی در درس قبل به این مضمون نقل شد که خداوند به بادهای چهارگانه دستور داد به آن گل بوزند. وقتی که این ماده در رحم عالم مستعد نفخ روح شد - مثل بچه ای که در رحم مادر مستعد نفخ روح می‎شود - آن وقت: "ثم نفخ فیها من روحه".

ناوبری کتاب