صفحه ۳۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 16)

"ذا اذهان یجیلها، و فکر یتصرف بها، و جوارح یختدمها، و أدوات یقلبها، و معرفة یفرق بها بین الحق و الباطل و الاذواق و المشام و الالوان و الاجناس"

در درس قبل فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (ع) راجع به خلقت انسان را آوردیم که حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی مقداری خاک از نقاط مختلف را با آب مخلوط کرد و به صورت یک انسان کاملی درست شد که اعضاء و جوارح داشت و به شکلی در آمد که اگر به آن دست می‎زدند صدا می‎کرد "حتی صلصلت".

ولی این صورت به محض این که درست شد روح در آن دمیده نشد، بلکه مدتی ماند و پس از آن از روح خود در او دمید؛ و گفتیم علت این که مدتی ماند، شاید برای این جهت بوده است که از نظر عوامل طبیعی برای نفخ روح مستعد شود؛ مانند مراحل حرکت و رشد نطفه در رحم مادر که مراحل مادی و طبیعی است و پس از آمادگی مادی نوبت به مرحله جدیدی می‎رسد که از آن به "خلقا آخر" و با "ثم" تعبیر شده است، در اینجا هم پس از طی مراحل زمانی که به آنها اشاره شد با "ثم" تعبیر کرده است، فرموده: "ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا" و این فاصله

ناوبری کتاب