صفحه ۲۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 15)

صفة خلق آدم (ع)

"ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها، و عذبها و سبخها تربة سنها بالماء حتی خلصت، و لاطها بالبلة حتی لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء و وصول و أعضاء و فصول؛ أجمدها حتی استمسکت، و أصلدها حتی صلصلت لوقت معدود، و امد معلوم، ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا"

بحث ما در مورد خطبه اول نهج البلاغه بود. در این خطبه حضرت نخست ذات و صفات خدا را ذکر فرمودند، سپس افعال خدا را که عبارت است از مخلوقات خدا و تا اینجا خلقت آسمانها و زمین و ملائکه را ذکر کردند، و در اینجا خلقت انسان را می‎خواهند بیان کنند. البته در روی زمین موجودات زیادی هستند لیکن اشرف آنها انسان است.

جامعیت انسان

موجودات روی زمین را به نحو کلی تقسیم کرده اند به: جمادات، و بالاتر از جمادات نباتات، و از نباتات بالاتر حیوانات، و بعد از حیوانات انسان است.

ناوبری کتاب