صفحه ۲۸۶

"مضروبة بینهم و بین من دونهم حجب العزة ، و أستار القدرة"

(آنان در پس حجاب عزت و پرده های قدرت پنهان، و دست دیگران از ساحت آنان به دور است.)

اینها به قدری مقامشان شامخ است که ملائکه دارای مراتب پایین نمی توانند مقام آنها را درک کنند. این جمله می‎خواهد بگوید: آنان به قدری به حق تعالی نزدیک هستند و تجردشان به قدری است که وسائط فیض پایین تر و یا این عالم ماده، وجود آنها را نمی توانند درک بکنند؛ همان گونه که وجود حق تعالی به خاطر تجرد محض قابل درک نیست.

قسم چهارم از ملائکه شریفترین نوع ملائکه هستند. این است که درباره آنها حضرت می‎گوید: بین آن ملائکه و موجودات پایین تر پرده های عزت و قدرت زده شده است. البته پرده نیست بلکه در اثر شدت نور، پایینی ها نمی توانند آنها را درک کنند. مثل این که شما نمی توانید نور خورشید را به خاطر قوت و شدتش ببینید. در حقیقت این تعبیرها کنایه و تشبیه است، یعنی قدرت و عظمت این ملائکه به حدی است که نه ملائکه پایین تر و نه غیرملائکه نمی توانند قدرت آنها را درک کنند.

"لایتوهمون ربهم بالتصویر"

(آنها برای پروردگارشان در وهم خود تصویری نمی انگارند.)

از یک طرف پایینی ها نمی توانند آنها را درک کنند و از طرف دیگر آنها در ادراک ذات خدا مثل من و شما نیستند. ما نمی توانیم حقیقت خدا را ادراک کنیم؛ ولی بسا در ذهنمان تصورهای غلطی پدید آید مثلا در ذهنمان می‎آید که العیاذ بالله خداوند گلوله نور است یا در آسمان است؛ اما این ملائکه مثل ما واهمه و خیال و این جور چیزها را که باعث شود کج فکر کنند ندارند؛ آنها نزدیک به حق هستند و ادراکشان نسبت به حق تعالی خیلی قویتر از ماست، آنها چون به خداوند نزدیک

ناوبری کتاب