صفحه ۲۸۱

در یک لحظه یادش نیست و بعد فکر می‎کند و به یاد می‎آورد؛ ولی یک وقت مطلبی چنان از ذهن خارج شده که احتیاج به یاد گرفتن جدید دارد، در این صورت به آن نسیان می‎گویند.

پس سهو یک مرتبه نازلتر از نسیان است، ملائکه نه سهو دارند و نه نسیان و نه خستگی.

بنابراین یک قسم از ملائکه وظیفه شان عبادت حق است، یا به صورت سجده یا رکوع و یا قیام و صف و یا تسبیح خدا. نمازی که شما می‎خوانید در حقیقت مجموع این چهار قسمت است، و یک نمونه و الگویی است از مراتب تواضع پیش خدا.

2- قسمت دوم ملائکه آنهایی هستند که وسائط فیض خدایند، به این معنی که یا وحی می‎آورند و یا مقدرات مردم را ابلاغ می‎کنند، که از روایات استفاده می‎شود که مقدرات مردم به امام و حجت وقت ابلاغ می‎شود. روایات متعددی در تفسیر آیه شریفه (تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم...)سوره قدر، آیه 3 وارد شده که مقدرات مردم توسط ملائکه به امام و حجت وقت ابلاغ می‎شود.تفسیر قمی، ج 2، ص 431؛ نور الثقلین، ج 5، 636 تا 641؛ همچنین تفسیر البرهان، ج 4، ص 482 تا 488

به هرحال ابلاغ مقدرات مردم شاید هم به این معنی باشد که آنها این مقدرات را تأمین می‎کنند و به مرحله عمل در می‎آورند. حضرت کارهای این ملائکه را مورد اشاره قرار داده است:

"و منهم أمناء علی وحیه، و ألسنة الی رسله"

(و بعضی از آنها امین وحی خدا، و زبانهایی برای فرستادگان او هستند.)

مانند جبرئیل و جنود او که در رساندن وحی و پیام خدا مأموریت دارند. در حقیقت اینها زبان خدا هستند، حرف خدا را اینها به رسل می‎رسانند.

ناوبری کتاب