صفحه ۲۷۰

ممکن است به همه عبارت قبل، این خیلی روشن نیست.

"و رقیم مائر"

(و لوحهای حرکت کننده.)

"رقیم" به معنای لوح است؛ لوح آن را می‎گویند که در آن خط نوشته می‎شود، این آسمانهای بالا را هم "رقیم" می‎گویند، مثل این که این ستاره ها خطوط برجسته ای است که در آنها نوشته شده است، لذا تعبیر به "رقیم" می‎کنند. "مائر" از ماده "مور" است به معنای حرکت کننده، بالاخره لوح یک نحو حرکت دارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب