صفحه ۱۶۱

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 7)

"و کمال التصدیق به توحیده"

موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه را مطرح کرده بودیم، در این خطبه حضرت علی (ع) مسائل عمیقی را مطرح کردند که مسائل فلسفی حساب می‎شود؛ بنابراین اگر مسائل سنگین باشند، سنگینی آنها مربوط به اصل مطلب است که خود حضرت مطرح فرمودند. لذا من سعی می‎کنم تا حدی به اندازه وسع خودم مطلب را تنزل بدهم و مسائل را طوری که برای برادران و خواهران فهمش آسانتر باشد عنوان کنم. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود:

"اول الدین معرفته"

(اول دین شناسایی خداوند است.)

دانستن و شناختن

"و کمال معرفته التصدیق به"

(و کمال شناسایی خداوند تصدیق کردن به وجود اوست.)

در درس سابق برای این معنا مثالی زدم و الان هم مثالی می‎زنم: یک وقت به

ناوبری کتاب