صفحه ۱۵۸

همه این جلوه ها را دارد، همه این عکسها را دارد. آیا این که خدا بر همه این جلوه ها محیط است کافی نیست تا تو خدا را بیابی ؟ این همان برهان صدیقین است. "آفتاب آمد دلیل آفتاب".

این مرحله بالاتر از مرحله قبل است، در مرحله اول از آیات و نشانه ها باید خدا را شناخت، اما در این مرحله می‎گوید: آیا کافی نیست برای پروردگار تو این که او بر همه موجودات شاهد است ؟ (الاانهم فی مریة من لقاء ربهم)سوره فصلت، آیه 54 همانا اینها در ملاقات پروردگارشان در شک و ریب هستند (الاانه بکل شئ محیط) همانا خدا به همه چیز محیط است. خدا صاحب تمام این جلوه هاست، تو چگونه جلوه ها را می‎بینی و صاحب آنها را که بر آنها احاطه دارد نمی بینی ؟

پس صدر آیه شریفه اشاره به سه برهان قبلی است که از آثار و معلولها به "حق" می‎رسیدیم، ولی ذیل آیه احتمالا اشاره به برهان "صدیقین" است که از خود علت به خودش و به جلوه هایش می‎رسیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب