صفحه ۱۲۳

نمی فهمیدید که نور چیست؛ ولی چون شب را دیده اید، حالا وقتی که صحبت از نور می‎شود متوجه می‎شوید که عالم به واسطه نور روشن است و نور چیزی است که خودش ظاهر است و همه چیزهای دیگر را هم ظاهر می‎کند. پس نور در اثر شدت وضوح اگر شبی نبود که روز را با آن مقایسه کنیم برای ما مخفی بود.

می‎گویند به ماهی گفتند: حیات و زندگی تو به آب وابسته است، ماهی گفت: آب چیست ؟! ما الان در هوا هستیم و هوا را استنشاق می‎کنیم اما اگر از ما بپرسند که الان حیات شما به چیست، ممکن است بگویید به نان و آب و... به علت این که غرق در هوا هستید و دائما هوا می‎خورید از هوا غفلت دارید. خالق عالم هم همین طور است، واقع مطلب این است که ما غرق در نور و جلوه های حق هستیم و از حق غافلیم. خدای متعال می‎فرماید: (الله نور السماوات و الارض)سوره نور، آیه 35 ظهور آسمانها و زمین به خداست.

عقل و توجیه مادی خلقت عالم

شما اگر به یک بیابان لم یزرع بروید و در آنجا یک ساختمان مجهز و مدرن را که همه چیز در آن منظم و مرتب موجود باشد ببینید، اگر کسی به شما بگوید این ساختمان در اینجا خودش موجود شده است، شما می‎گویید چطور خودش موجود شده است ؟ ممکن است بگوید: حوادث و جریانات مادی و طبیعی، بادها و طوفانها و بارانها همه دست به دست هم داده اند و به مرور زمان این ساختمان در اینجا این چنین منظم و مرتب موجود شده است. شما می‎گویید: خوب این ساختمان سنگ دارد، او می‎گوید: بادها و طوفانها این سنگها را از صخره ها و کوهها کنده است و در اینجا به مرور زمان روی هم چیده است؛ خوب این سنگها صاف است در حالی که سنگهای صخره ها و کوهها صاف نیست ! او می‎گوید: در اثر مرور

ناوبری کتاب